Казус - Лишаване от свобода

  • Когато лишеният от свобода изтърпява две присъди едната от които е четири месеца лишаване от свобода ефективно, а другата е шест месеца лишаване от свобода ефективно, което прави десет месеца, има ли право след изтърпяване на половината от наказанието да бъде освободен предсрочно? : Димитър Димитров