Отговорност на ЧСИ при събрани суми

01.03.2016г. 04:31:51
Имах ипотека в полза на банка и апартаментът бе продаден през месец октомври 2015г. на публичен търг за сумата от 41000лв. Тази сума е постъпила по сметката на ЧСИ същия месец, но в банката постъпи в края на месец февруари 2016г..За тези четири месеца аз дължа законови лихви на банката, които са доста.Въпросите ми са два: 1.Каква е отговорността на ЧСИ в забавянето на превеждане на взетите суми към съответната банка, има ли някакъв законов срок,в който чси е задължен да превежда постъпилите по неговата сметка суми. Отбелязвам, че забавянето не е поради жалба или нещо друго, просто чси-то била "претрупана от работа" и счетоводителката нещо се била "забавила". 2.Също така имам ли право да поискам някакъв документ или фактура за таксите, които ЧСИ са ми взели- знаете, че на тази сума са доста големи.Отбелязвам, че ми бе отказано да ми дадат някакъв документ.

Правни мнения, съвети и коментари

10.09.2018г. 01:53
Следвало е ЧСИ незабавно да преведа събраните суми по сметка на банката, след като не е постъпила жалба или възражение и постановлението за възлагане е влязло в сила.

Коментар