Дарение на жилище и спор с общинска служба

19.03.2016г. 08:45:41
Съпругът ми получи преди две години като дарение от своите родители апартамента, в който те все още живеят.Първият ми въпрос е : аз явявам ли се съсобственик на дареното жилище? Вторият казус , за който имам нужда от помощ е малко по-дълъг.От 1992 година живеем в жилище, което ни беше предоставен от ведомството, където съпругът ми работеше.Бяхме картотекирани като младо семейство с две деца.После възникнаха някакви спорове относно собствеността на тези жилища между ведомството и общината.Споразумяха се някак (ние не сме уведомявани за подробности) и оттогава( 1998год.) имаме сключен договор за наем с общината.През всичките тези години плащаме общински наем. В края на миналата година (2015) получихме писмо от общината , че трябва да съберем документи за картотекиране.Събрахме ги и ги подадохме.Във въпросното жилище живеем аз, съпръгът ми и двете ни вече пълнолетни деца.От 1992г. сме адресно регистрирани на този адрес, децата ни съшо живеят тук, с нас. Решението, което получихме преди няколко дни гласеше, че нямаме право да обитаваме жилището, защото сме собственици на споменатия по-горе дарен апартамент.Ние сме наясно с това, че притежаваме този апартамент, но децата ми са пълнолетни, с различен пол и живеят заедно с нас.В дареното жилище продължават да живеят родителите на съпруга ми, съответно на 86 и 84 години(това може да се провери) и никой не може да знае колко години са им отредени.Въпроса ми е какво казва закона в този случай? След като сме живяли толкова години, може ли наистина да бъдем принудени да освободим това жилище? Децата ни нямат ли право да го ползват след като това е единственият им дом, единствения адрес , на който са живяли? Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

13.04.2018г. 07:42
На поставените от Вас въпроси - 1). жилището, което е дарено на съпруга Ви, не е съсобствено, а е собственост само на съпруга Ви. 2) След като съпругът Ви притежава собствено жилище, нямате право да наемате общинско.

Коментар