Запор на заплата

14.03.2016г. 02:00:27
Здравейте, бащата на детето ми има запор на заплатата по гражданско дело от ЧСИ, и му одържат 1/4 от брутната заплата, защото има дете. Въпросът ми е, т.к. запорът е за голяма сума, която на практика е не изплатима в тези стойности, който му отдържат, ако той бива осъден от мен за неплащане на издръжка на дете, ще се намали ли сумата на запора, спрямо сегашните стойности. Известно ми е, че запора зависи от стойността на заплатата и това дали длъжникът има деца или не. Важен ми е Вашият компетентен отговор за предприемане на по нататъшни действия. Благодаря, хубав ден

Правни мнения, съвети и коментари

23.02.2022г. 05:34
Здравейте, да, ако осъдите бащата на децата Ви за издръжка, размерът на удръжките от трудовото му възнаграждение ще намалеят, защото издръжката е с приоритет.

Коментар