Забавено изплащане на заплати от работодател

21.06.2016г. 08:33:39
Здравейте! Бих искал да ми кажете мнението си по един казус. Работих при един работодател, който много бавеше заплатите. След като напуснах тази работа ми дължеше заплати за три месеца. Следваха многократни посещения от моя страна при него, но все получавах отказ за изплащане на възнагражденията. Така след близо два месеца от както напуснах реших да си наема адвокат и да заведа заповедно дело. В кратки срокове излезе заповедта за изпълнение на парично задължение. До тук всичко е добре, но от тук нататък започнаха проблемите.Заповедта беше възразена от работодателя без обосновка, както се подаде от негова страна и въззивна жалба за разноските. Въпреки, че възрази на заповедта той ми преведе главницата от парите до стотинка по ведомост по банков път, по сметката която е имал при изплащане на болнични без лихвите и разноските по делото (хонорара). Според мен целта на тази операция е да не плати съдебните разходи и да ги причисли на мен. Това твърди и моята адвокатка, която ме обвинява, че съм на негова страна, което няма как да е след като го съдя. Въпросът ми към вас е при такова стечение на обстоятелствата кой трябва да плати съдебните разходи (хонорара). В заповедта имаше сметка на адвокатката, но те категорично отказаха да внесат там парите, защото сметката не била моя е трудовото възнаграждение е мое и затова са внесли парите по моята сметка, която имат. Аз мисля, че в случая нямам никаква вина. Според вас има ли основание адвокатът ми да иска хонорара си от мен при такова положение, след като то е присъдено на работодателя ми. И се получава нещо като хем възразява, хем плаща. И ако адвокатът ми използвайки пълномощното, което има заведе дело по общия исков ред, което казва че ще направи да го загуби евентуално и аз да понеса всички разноски. Какво бихте ме посъветвали да направя. Предварително ви благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

16.05.2017г. 06:15
Адвокатът Ви има пълно право да иска хонорара си от Вас, който обаче ще ви бъде възстановен ако спечелите делото, освен това имате право да търсите лихви за забава и законни лихви освен главница.

Коментар