Не платена издръжка

21.06.2016г. 04:01:45
Добър ден моят въпрос е следният: Бившият ми съпруг не плаща издръжка вече два месеца какъв е редът на нещата какво трябва да направя и към кого да се обърна? Доколкото съм информирана в момента той не работи.

Правни мнения, съвети и коментари

15.03.2018г. 01:09
Можете да се снабдите с изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила съдебно решение и да се образува изпълнително производство срещу бившия Ви съпруг.

Коментар