Безвъзмездно дарение

16.02.2009г. 12:30:00
Живея със съпругът си в едно жилище.По време на нашият брак беше направено безвъзмездно дарение от майка му ,без никакви условия .Имам дете на 14 години.Интересува ме може ли да ни изгонят с детето от жилището,и какви права имаме. : Антоанета Христова

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 03:11
Дарителят може да развали дарението при някое от условията на чл.227 ЗЗД и то само по съдебен ред, такива права да ви гони дрителят няма, ако сте в развод с мъжа си може да поискате възлагане на семейното жилище, в случай че грижите за детето са предоставени на Вас до навършването му на пълнолетие.

Коментар