Казус - Безвъзмездно дарение

  • Живея със съпругът си в едно жилище.По време на нашият брак беше направено безвъзмездно дарение от майка му ,без никакви условия .Имам дете на 14 години.Интересува ме може ли да ни изгонят с детето от жилището,и какви права имаме. : Антоанета Христова

    Правни мнения, съвети и коментари