Наредба Министерство на отбраната

19.06.2016г. 02:13:47
Интересува ме от юридическа гледна точка, може ли да се сметне за дискриминационна спрямо военнослужещите - ал.1 на чл.35 от раздел ХIII на Наредба № Н-15/27.04.2010, според която: На цивилните служители, командировани за изпълнение на длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия като международна военна организация на територията на страната, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер 300 лв. Имайки предвид и следващата алинея, която се отнася и за цивилни служители и за военнослужещи. Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар