Какъв данък дължи бай Иван

13.02.2016г. 04:20:13
Бай Иван има три апартамента, които иска да продаде през тази данъчна година. Единият го е купил съвсем наскоро през месец януари 2016 г., но не му харесва и иска да се отърве от него по възможност с печалба. Другият го е купил преди 7-8 години при условията СИО, но впоследствие става вдовец, а синът му му дарява останалата 1/4 преди година и половина. Третият апартамент бай Иван го е купил преди 6 г. , малко след като е станал вдовец. Ако бай Иван продаде и трите апартамента през 2016 г. според мен ще дължи данък върху печалбата (ако има такава) на първия апартамент и върху получената сума от тази 1/4 на втория апартамент дарена от сина му. Бай Иван обаче е втора група инвалид и ползва данъчни преференции за суми до 7920 лева и ако тази 1/4 ид. част е продадена за по-малко или равна на тази сума няма да дължи данък. За третия апартамент бай Иван няма да дължи данък дори да го продаде за милиони, тъй като е придобит преди повече от пет години. Въпросът ми е проблем ли е, че през годината са продадени повече от два недвижими имота и това, че единият е купен тази година? Законодателят дали е имал предвид, че не се облагат с данъци само хората, които са продали през годината до два имота и то придобити преди повече от пет години? Според мен не, но дали от НАП мислят така?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар