Неизплащане на издръжка за дете

11.02.2016г. 12:16:31
Здравейте! По дело за развод №65/2013г ЧСИ запорира 1/2 от заплатата на длъжника до изплащане на отсъдената сума. От м.Януари 2015г издръжката не се изплаща. ЧСИ обясни, че длъжникът е надвнесъл пари при последното плащане и същото ще се поднови през месец Юли 2015г като официално запора не е вдигнат. Длъникът е на държавна работа по трудов договор, възнагараждението му и запорът се изплащат по банков път от работодателя. Също така според ЧСИ са изпращани поне 2 писма към счетоводителката за подновяване на плащането, но до този момент така и не получавам дължимото. Длъжникът от м.Октомври 2015 е в болничен и как и кой трябва да му удържа издръжката? При недостатъчни финансови средства, може ли да се запорира имущество на длъжника? Кой е отговорен за неплащането, кой контролира ЧСИ за изпълненине на съдебни решения и как да си получа дължимата сума, която според мен би трябвало да е с начислена лихва? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

17.03.2022г. 10:07
Здравейте, можете да подадете сигнал до Камарата на ЧСИ, ако считате, че е налице неправомерно поведение на ЧСИ.

Коментар