Отказ от наследство

28.04.2009г. 11:50:51
Синът ми е на 7 год. и е извънбрачно дете на мъж, който почина внезапно.Припознат е. Същият има съпруга и дъщеря на 9 год. След смърта му, съпругата му ме притиска да се откажа от наследството в качеството си на законен представител на детето. Твърди че мога да го сторя, а аз доколкото знам не е така. Как стои въпроса с отказа от наследство на малолетен и как мога да го избегна, тъй като предпочитам синът ми сам да вземе решение щом навърши необходимата възраст.

Правни мнения, съвети и коментари

20.10.2017г. 12:53
Здртавейте!Ако не искате да се отказва от наследство детето Ви, никой не може да Ви принуди да сторите това.Без значение е, дали децата са брачни или извънбрачни, във всички случаи са наследници на баща си.Иначе можете да извършите отказ от името на детето, като негов законен представител, като съответно се прилагат разпоредбите на Закона за лицата и семейството-" чл.3 Лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни. Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - родители или настойници." адв.Ивалина Димитрова, служебен адрес: гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 23, тел. 0899783674

Коментар