90 годишна стара къща, спор с общината Пловдив

31.03.2016г. 12:15:09
Стара 90 годишна къща, не архитектурна ценност,но понеже е в центъра влиза в архитектурен ансамбъл. По обследване и на 3- ма инж конструктори сградата е опасна.След общо събрание 58.33 % са за събаряне на сградата и построяване наново в същия обем,без да се нарушава ансамбъла,общината не е съгласна със събаряне.цялостен ремонт ще бъде по скъп и си остава стара и износена. Поетапен ремонт е лъже ремонт и няма да реши въпроса. Как да постъпим? Дали сме в общината молба до кмета,протокол от общо събрание на собствениците,мнения на 3- ма лицензирани инж.конструктори. Общината не разрешава събаряне и построяване в същия обем. В момента къщата се обитава първи етаж,което е опасно. Ние останалите двама собственика,не смеем да живеем в опасна сграда,не искаме да носим отговорност и за инциденти, свързани с живота и здравето на живеещите там. Не смеем и да го дадем под наем , или да го продадем от което имаме пропуснати ползи

Правни мнения, съвети и коментари

05.05.2018г. 01:04
Необходимо е да се съобразите със становището на служителите от Общината, които не разрешават разрушаване на къщата, която е част от архитектурен ансамбъл. Друг вариант е да обжалвате същото пред административния съд, в случай че представлява административен акт.

Коментар