Международна търговска сделка

29.03.2016г. 12:29:27
Здравейте, искам да знам има ли основание да съдя Холандска фирма на която съм платила през септември 2015г. стока, която те все още не са ми доставили, а и не са сигурни кога ще ми я доставят. Единственият документ, който имам за доказателство е издадената от тях фактура и банковият превод от моя страна. Нямам договор за покупко - продажба. Дава ли ми фактурата основание да съдя фирмата за това, че в исканият от мен срок не ми доставя нещо което съм платила 6 месеца предварително, точно с цел когато го поискам да го имат налично. Те отговарят, че са продали това което съм платила на 100% предварително, и ще ми доставят ново след 3 месеца. Предварително благодаря за отделеното внимание! За мен е много важно да докажа на чужденците, че не е възможно да се отнасят с нас като с нищожества!

Правни мнения, съвети и коментари

23.04.2018г. 02:15
Здравейте, препоръчвам да се консултирате с адвокат, като му предоставите фактурата и банковия превод за точна информация. По правило не е задължително договора за покупко-продажба да бъде в писмена форма, може същият да се установи с издадената фактура.

Коментар