Изпълнителен лист

27.03.2016г. 10:49:21
Здравейте, Ето го нашият казус. На трима кредитори с различни по стойност вземания бе издаден общ изп.лист. Мина едно изп.дело с минимално частично вземане отразено в изп.лист. Недоволни от избора на ЧСИ взискателите желаят сами да управляват вземанията си. Ето го въпроса : Допустимо ли е СЕГА да поискаме от издателя да издаде отделни изп.листове, като анулира първия и отрази съразмерно частичното вземане в новоиздадените.

Правни мнения, съвети и коментари

11.05.2018г. 09:16
Здравейте, издателят на изпълнителни листове е съответният първоинстанционен съд, като няма правно основание във Вашия случай за анулиране на изпълнителния лист.

Коментар