Временен договор

19.04.2016г. 08:03:16
Здравейте, след майчинството и платеният отпуск започнах в друга фирма на срочен договор. Интересува ме дали законът ме защитава ако работодателят реши да ме уволни преди договорът да стане постоянен. Защитата въз основа на чл.333 само при постоянен договор ли е?

Правни мнения, съвети и коментари

05.09.2018г. 05:43
Здравейте, работодателят може да прекрати трудовия договор при изтичане на срока и разпоредбата на чл. 333 КТ не е приложима при изтичане на срока.

Коментар