Дарение на имущество

19.04.2016г. 04:13:32
Здравейте! Дарението на имущество обратим процес ли е и при какви случаи? В случай на нужда, при жив дарител, може ли той да се върне назад и да се откаже от дарителството?

Правни мнения, съвети и коментари

28.06.2018г. 10:31
Здравейте, дарението може да бъде отменено с иск от дарителя, в случаите, когато дареният не му предоставя издръжка, от която дарителят се нуждае.

Коментар