Връчена празна трудова книжка!

16.04.2016г. 09:15:58
Здравейте, През 2015г. започнах работа във фотомагазин. Тъй като се забяваше заплащането и не се изпълняваха условията на трудовият договор, подадох предизвестие за напускане (тримесечно, според клаузите на договора). Беше ми казано по телефона от длъжностно лице през февруари 2016г.,че друг ще заеме мястото ми и повече не е необходимо да изпълнявам задълженията си. Уви, до ден днешен съм без полагащо се заплащане за месец януари 2016г и 40ч. от февруари 2016г. Трудовата ми книжка беше неправомерно задържана. Не съм осигуряван за последните 2 месеца, през които съм работил - очевидно безплатно... Сезирах Инспекция по Труда,но ми беше отговорено, че фирмата е неоткриваема и възпрепядства проверка. Днес, трудовата ми книжка беше върната от работодател чрез посредник непопълнена! Не ми беше връчена и необходимата документация за прекратяване на трудовото ни правоотношение. Бих искал да разбера какво трябва да предприема, за да получа ПОНЕ вярно написана информация в книжката за 7-те месеца работа в тази фирма. Благодаря за вниманието!

Правни мнения, съвети и коментари

06.06.2018г. 08:56
Здравейте, единствен вариант при това описание на казуса е съдебният ред с иск по Кодекса на труда. По отношение на дружества, които не могат да бъдат открити на адреса на управление, инспекцията по труда прекратява служебно трудовия договор.

Коментар