Остъкляване на тераса с безпрофилна система

14.04.2016г. 06:56:58
Здравейте, съгасно Закона за устройство на територията и влезлия в сила на 01.04.2016 г. Закон за управление на етажната соибственост, необходимо ли е разрешително от общината или решение на общо събрание на блока за безпрофилно остъклява на тераса, която не е с лице към булевард?

Правни мнения, съвети и коментари

10.05.2022г. 09:21
Здравейте, необходимо е разрешение за строеж за осткляване на тераса.

Коментар