Освобождаване от местен данък

10.06.2016г. 03:00:57
Здравейте, извинявам се предварително за отнетото Ви от мен време! Ще Ви бъда благодарна, ако получа компетентен отговор! Ние сме научнопроизводствена кооперация, създадена през 1987г., съгласно указ 56 на държавния съвет. Основател на кооперацията е нейния сегашен председател. Имуществото на кооперацията, недвижим имот е придобито изцяло със доходи в кооперацията, от възнагражденията за негов интелектуален труд. Преди няколко месеца ОС на кооперацията реши този недвижим имот да бъде безвъзмездно прехвърлен на председателя на кооперацията. В решението, подписано от всички член кооператори се споменава, че то е взето въз основа на членове от ЗК, и Устава на кооперацията както и въз основа на това, че липсват основания за претенции, за дялово участие въз основа на личен принос на останалите кооператори. Нотариуса ни посочи, че прехвърлянето е възможно, но преди това трябва да се внесе местен данък-5% от данъчната оценка, която никак не е малка. Затова въпроса ми не може ли и по какъв начин,и въз основа на ЗК да се избегне тази непосилна за нас такса!

Правни мнения, съвети и коментари

30.03.2018г. 10:21
Здравейте, нотариусът правилно е посочил, че се дължи местен данък при прехвърляне на право на собственост, който в случая следва да бъде заплатен.

Коментар