Пенсиониране

10.06.2016г. 02:25:53
Добър ден, имам следния въпрос: Мога ли да подам жалба до Европейския съд за паравата на човека за несправедливо правосъде в България, поради несправедлив отказ за пенсиониране на НОИ, потвърден от Административен съд-София област и Върховен административен съд по КСО, чл. 69 ал.1 от 2014 г. Вече две години водя дела и съм напълно убеден, че отговарям на всички изсквания. Имам всички необходими документи за това. Последното решение на ВАС е от 3-членен състав, като на моя страна е единия съдия, което ме навежда на мисълта, че съм абсолютно в правото си и в България справедливо правосъде няма! Благодаря предварително....

Правни мнения, съвети и коментари

24.06.2022г. 01:16
Здравейте, документите следва да се прегледат от адвокат и да се установи дали е спазен преклузивният срокот 4 месеца от последнот овлязло в сила съдебно решение.

Коментар