Запор и фирма за събиране на вземания

09.06.2016г. 02:57:36
Здравейте , спешно се нуждая от съвет. Накратко става дума за следното по частично обслужен кредит към Джет кредит датиращ от 08.2007 г. за сума от 1500 лв. и падеж 08.2009 г. , получих запор от ЧСИ с дата 30.01.2014 г . на стойност ок. 3000 лв , естествено събран със всички лихви , такси, хонорари и разноски по делото, сключих споразумение с ЧСИ за плащане на части и така до днес. Към вчерашна дата 08.06.2016 г. обаче получих писмо от колекторска фирма за същото задължение за сума от 2100 лв. !!!!! Какво трябва да направя , моля за съвет

Правни мнения, съвети и коментари

21.06.2018г. 06:50
Здравейте, можете да отговорите на колекторската фирма, че за същото задължение вече е образувано изпълнително дело, по което извършвате плащания.

Коментар