Договор за покупко-продажба

07.06.2016г. 06:24:53
Здравейте, искам да попитам каква е силата на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот за купувача

Правни мнения, съвети и коментари

20.04.2022г. 05:45
Здравейте, по силата на предварителния договор може да се подаде иск за сключване на окончателен договор.

Коментар