Нотариална такса

06.06.2016г. 01:42:03
Здравейте, моят баща има желание да ми прехвърли своята половина от апартамента, който притежават с моята майка, чрез договор за гледане и издръжка. Данъчната оценка на имота е 22 000 лева, а на неговия дял е 11 000 лева. Върху коя сума се изповядва сделката

Правни мнения, съвети и коментари

04.04.2018г. 12:26
Здравейте, след като договорът се сключва само за 1/2 ид.ч. от апартамента, сделката ще се изповяда върху данъчната оценка за тази идеална част в размер на 11 хил. лв.

Коментар