Задочно учащ, обещетение

02.06.2016г. 03:53:19
Здравейте, от 1 месец съм безработна. Уча задочно. Регистрирах се в бюрото по труда като учаща, понеже от два месеца имали нови разпореждания и нямало значение дали си редовно или задочно трябва да се пишеш в графата учащ. В НОИ ми отказаха обещетение с мотив, че съм регистрирана като учаща. Има ли закон, че задочно учащите нямат право на обещетение и какво мога да направя в случая? Работила съм 2 години, болнични не съм ползвала, стипендии не взимам, плащала съм си осигуровките. Дочух, че ако се пишеш безработен, а си учащ задочно, пак ти спирали обещетението. Къде, каква жалба да подавам?

Правни мнения, съвети и коментари

12.04.2022г. 06:00
Здравейте, можете да обжалвате разпореждането на длъжностното лице пред директора на ТП на НОИ.

Коментар