Неспазване на предизвестие от 3 месеца

21.02.2016г. 05:41:17
Здравейте, С предизвестие от 3 месеца съм. Шефовете ми обаче са двама. Този в БГ е ок да прекратим по взаймно съгласие веднага, но този в чужбина иска да ме държи докато не намерят нов човек. Не мога да чакам 3 месеца. Какви са ми вариантите? Подписала съм анекс за 3 месеца и с клауза, че подписвайки него, давам съгласие за удръжка от заплата при неспазването му. Ако не спазя предизвестието обаче, една заплата удръжка няма да стигне. Моля за съвет.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар