Общински съвет

05.05.2016г. 11:12:46
Общинският съвет на община Х решава да предостави общинска сграда за ползване от банка и взема съответното решение. Една част от избирателите предпочитат сградата да се използва за разширяване на детската градина. Те желаят организирането на местен референдум и няколко видни граждани отправят искане до общинския съвет, но такъв не се провежда. Какво, според Вас, ще трябва да направи общинският съвет? А кметът на общината? А гражданите?

Правни мнения, съвети и коментари

18.04.2022г. 11:23
В този форум се решават реални казуси, а не учебни.

Коментар