Казус - Лихва при ЧСИ

03.07.2016г. 03:17:45
Около пет години не съм уведомяван от ЧСИ, че ми тече по 6 лева на ден лихва и изведнъж разбирам. Мога ли да подам жалба срещу ЧСИ, което не ме е уведомило за тази лихва и къде? В съда от където е ЧСИ или в съда до който живея най близо.

Правни мнения, съвети и коментари

20.02.2018г. 08:53
На първо място, следва да имате предвид че вземанията за лихви се погасяват с тригодишна давност, като същата не се прилага служебно, а по Ваше възражение. Жалба можете да подадете в Камарата на ЧСИ, както и към Министерство на правосъдието.

Коментар