Казус - Дарение на имот

29.06.2016г. 08:52:16
Здравейте, Със съпруга ми сме изправени пред следният казус - родителите му искат да му прехвърлят чрез дарение апартамент в гр.Бургас, а той да наплати на сестра си уговорена сума като компенсация за това, че апартамента остава за него (нас). Какво е необходимо да направим, за да се случи прехвърлянето? Избрали сме този вид прехвърляне, тъй като нямаме финансова възможност да го направим чрез покупко-продажба и ориентировъчно какви са таксите, които трябва да заплатим? Благодаря предварително! Д.Колева

Правни мнения, съвети и коментари

16.05.2017г. 06:20
Не Ви препоръчвам да правите дарение в този случай, тъй като ако заинтересовано лице оспори дарението и докаже, че сте платили пари, договорът за дарение ще бъде обявен за нищожен и ще бъде развалено!

Коментар