Банкови сметки на починал

18.05.2016г. 01:15:25
Баща ми почина преди 1 месец.Извадихме си удостоверение за наследници с брат ми и майка ми.Преди няколко месеца баща ми е продал имот,но не намираме банкови сметки,където могат да бъдат тези пари.Търсихме банкови извлечения и карти,но нищо не открихме.Отделно от това,той е споделял,че има влог,но никой не е предполагал,че ще се случат така нещата,че да не успее да ни каже в коя банка е.Въпросът ми е следният:Как може и какъв е редът ,(може би някакви молби трябва да подадем)да се открие такава сметка?Опитахме да открием дали има такива влогове или сметки в няколко банки,но не намерихме нищо.Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

11.05.2022г. 10:39
Можете да подадете заявление в БНБ, като представите удостоверение за наследници.

Коментар