Закриване на дело от наследник, починал ищец

09.05.2016г. 08:57:15
Здравейте, Казвам се Ивелина Трайкова, на 23 год., от гр. София. Бих желала да получа безплатна правна консултация по следния казус: Биологичния и по закон мой баща Георги Трайков бил повдигнал дело приживе миналата година Юни месец (починал е 10.2015) по случай нанесените му неимуществени вреди (счупена лява китка, физически и душевни страдания) при ПТП, където той е пешеходец, срещу неизвестен извършител. Ответна страна по делото е Гаранционен фонд, обезщетението, за което той претендира е в размер на тридесет и пет хиляди лева плюс лихвите. Понеже той е починал, ние с моята майка и негова законна съпруга, получихме призовки да се явим на делото. Аз отидох на място в съда и получих информацията, която в момента записвам. Също така той има и още един наследник - друга дъщеря, чиято призовка тя не е получила, защото не била открита на адреса. На последното заседание не се е явил нито неговия адвокат, нито на ответната страна и пише, че са изпратени призовки на неговите наследници да се явят на делото. Иначе още в началото при повдигане на делото, той е заявил, написал ръкописно, че е неженен и без деца. И няколко други факта: Въпросният починал мой биологичен и законен баща аз не познавам и нямам дори спомен за него. Майка ми го е изгонила, поради злоупотреба с алкохол, наличие на насилие и др., осъден е за издръжка, която, разбира се, не е плащал. Въпросите са ми следните: Как може това дело да приключи по най-бързия и с най-малко такси начин? И дължим ли такива изобщо и как да разбера дали дължим? Какво ще стане, какви са последствията, ако не се явим на делото? Подлежим ли на санкция ние, че той е вписал неверни данни? Моят телефонен номер е 0898372906. Благодаря Ви за вниманието. Надявам се да получа отговор. С уважение: Ивелина Трайкова

Правни мнения, съвети и коментари

18.03.2022г. 02:45
Здравейте, силно препоръчително е да упълномощите адвокат по делото, който да го прегледа и да Ви представлява.

Коментар