Възбрана продажба апартамент

05.02.2016г. 08:15:08
Интересува ме какво трябва да направя за да поставя под възбрана наследствен апартамент ,докато върви наказателно дело за доказване собствеността му.Какви са евентуалните такси? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

16.03.2022г. 10:40
Трябва да коментирате с адвоката по делото, като се подава молба за обезпечаване на иск и се заплаща 10 % гаранция от цената на иска.

Коментар