Договор за аренда

05.02.2016г. 12:05:41
Здравейте, през 2013 сключих договор за аренда на земеделска земя до 2018 г. Проблемът е, че арендаторът отказва да заплаща арендата и се крие от мен. По договор наемът се дължи до края на всяка година. Освен това, подписах пълномощно в полза на арендатора да отдава земята под наем от мое име, което сега искам да оттегля. Можете ли да ми кажете какво да правя? Как да си взема парите, когато той се крие от мен?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар