Въпрос относно акции на фалирало дружество

27.12.2008г. 07:15:05
Имам следния въпрос - Имам акции на фирма,която се котира на Българска фондова борса - при фалита и какво ще получа като акционер? Ако може да дадете и пример в цифри ще ви бъда благодарен. Примерно акциите съм ги закупил на цена 4лв.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар