Наследство на имот и претенции

04.02.2016г. 01:10:56
Малолетното ми дете и аз сме наследници на съпруга ми. От предишен брак, аз имам още един, вече пълнолетен наследник. 1. Какво трябва да предприема за да не може наследникът ми от предишния брак да има претенции към наследството, което ще се открие след моята смърт? 2. Мога ли да продам приживе моята част от наследството, открило се след смъртта на съпруга ми, на малолетното си дете?

Правни мнения, съвети и коментари

03.09.2018г. 07:45
Препоръчвам да продадете имуществото си на съпругата Ви, за да няма претенции другия наследник относно запазена част от наследството.

Коментар