Възможно ли е КОНПИ да отнеме ипотекиран имот?

03.02.2016г. 03:39:54
Харесах си имот предлаган от ЧСИ, но при разглеждането на документите в една от справките видях, че освен двамата длъжници пише за собственик и държавата. След като зададох въпрос към ЧСИ той ми обясни, че има има ипотека от 2010, а КОНПИ е отнела имота 2012 год. Взискател по делото е банката. След евентуално спечелване на търга, аз ли ще съм собственик на имота или и държавата ще ми е съсобственик.

Правни мнения, съвети и коментари

13.04.2022г. 05:55
Необходимо е внимателно да се прегледат документите по изпълнителното дело. По правило с публичната продан отпадат тежестите, учредени преди това.

Коментар