Добавяне на съ-наемател с анекс

01.02.2016г. 02:59:30
Здравейте, Възможно ли е с анекс да се добави нов съ-наемател и съ-ползвател на жилище при условията описани в договора? Жилището се наема първоначално от двама наематели, но впоследствие искат и трети човек да живее там. Въпросът ми е каква правна сила ще има подобен анекс? Ако новият наемател декларира, че е запознат с условията по договора, това достатъчно ли е? В случая е необходимо третият наемател да има равни права и задължения като първите двама. Наемът не се променя, но е задължение и на новия наемател. Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

26.11.2021г. 08:55
Здравейте, може с допълнително споразумение новият наемател да поеме всички права и задължения по договора, като е необходимо споразумението да бъде съставено от адвокат.

Коментар