Защита на бъдещо наследство срещу евентуални съдебни делби при развод

30.01.2016г. 12:44:19
Здравейте,моля за насоки!!! Брат ми живее във фактическа раздяла с жена си от 2-3години. Една година преди това тя тегли кредит доколкото знам за ремонт на жилището, в което са живели (не знам чия собственост е и дали е собственост изобщо). Той не е бил съгласен, но й е станал поръчител. При решението за раздяла, по нейно желание с приказки от типа да си оправя всеки живота докато са млади, той си тръгва само с дрехите си. Нямат деца. Тя остава и доколкото ми е известно се ползва от онова, за което е искала да тегли 10 000 лв.9 години са живели в брак. В последващите консултации с нея и адвокатката й за оформяне на развод по взаимно съгласие, брат ми е заявил, че единственото, което иска е кредитът да се преоформи и той да няма от там нататътк задължения по него. Тя отказва. Наскоро разбирам, че кредитът е изкупен от факторинг фирма и брат ми получава покани за извънсъдебно споразумение за плащане. По сумите в писмото предполагам, че тя най-добросъвестно не го обслужва и сумите по него се трупат, многократно е отказвала уреждане на този въпрос. Въпросът ми е -брат ми няма собствено жилище, влог, кола. Какви са опасностите пред мен и родителите ми -как можем да се защитим в случая от претенциите на факторинг фирма при евентуално наследство (родителите ми са възрастни хора) към тяхното жилище и имущество, които ще станат наше наследство? Как можем да се защитим при евентуални съдебни делби при развод, не желая да подлежи на делба за развод имотът и имуществото на родителите ми! Моля Ви за насоки какви действия мога да предприема!Може ли брат ми да предприеме нещо (той е изключително мек и все още преживява раздялата и отношението й). Благодаря Ви!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар