Етажна собственост

28.01.2016г. 12:15:38
Здравейте. Баща ми е съсобственик на 2 магазина по Закона за етажната собственост. Не се познава с другите собственици. Един от тях е завзел единия магазин, отдава го под наем и еднолично прибира наема за себе си. Бившият председател на етажната собственост прибира наема от втория магазин с идеята да събере достатъчно, за да заведе дело за първия магазин. В крайна сметка до баща ми не достига нищо от наемите на двата магазина. Какво би могло да се направи в тази ситуация?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар