Молба за изпълнителен лист по пощата

27.01.2016г. 08:56:35
Здравейте, Бих искала да се информирам, дали е възможно да се подаде молба до районен съд за издаване на изпълнителен лист по гражданско дело по пощата и ако да: - какви документи трябва да бъдат изпратени? - какъв документ за платена такса трябва да бъде изпратен (оригинал на вносна бележка или разпечатка от ПОС терминал?) - до деловоството на съда ли се адресира молбата? - с препоръчано писмо ли се изпраща молбата? - как се взима входящ номер по сътоветната молба? Благодаря предварително

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар