Запори върху работна заплата

23.01.2016г. 05:21:02
Здравейте, ако имаш няколко запора върху две работни заплати работиш на две маста как става удържането, всички наведнъж или се чака ред,,,какъв е процента за сми до 650лв нетно,

Правни мнения, съвети и коментари

07.01.2022г. 10:45
Здравейте, 650 лв. е минималната работна заплата, която е несеквестируема, освен ако се касае за задължения за издръжка.

Коментар