Международен паспорт след брак с чужденец

20.01.2016г. 05:12:12
Добър ден, Живея в страна извън ЕС и ще сключвам граждански брак с чужденец. Приемам неговата фамилия и в 30 дневен срок подавам молба за преиздаване на документи към „Български документи за самоличност”. Желая на международния ми паспорт да не фигурира бащиното ми име - системата в държавата поддържа само име и фамилия съответно при всяко обслужване от институциите е голям проблем, тъй като желаят имената да се изписват по паспорт и тогава личното се слива с презимето! Става изключително дълго и се получават комбинации като 'ДавинаКост', 'ДавинаКост-А' или 'ДавинаКост-Адинова" (заради пренасяне на презимето в паспорта, се изписва и тирето). Има ли начин да не се изписва презимето на българския ми международен паспорт?

Правни мнения, съвети и коментари

21.01.2022г. 07:39
Здравейте, правната уредба е категорична, че българските граждани се индивидуализират с три имена, вкл. бащино име.

Коментар