отдаване на съсобствен имот под наем

25.09.2009г. 01:05:44
Един от съсобствениците сключва договор за отдаване под наем на зала 259 кв.м и прилежаща постройка от 91 кв.м на цена от една минимална работна заплата.Залата е в масивна постройка на кота 0 намираща се на главната улица на града.Каква е възможността този договр за отдаване под наем да се развали или оспори ,тъй като по този начин ощетява останалите съсобственици. В случая съсобственичката е склучила този договор с брат си.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар