Как мога да си променя фамилното име

27.12.2015г. 04:24:34
Здравейте, Как мога да си променя фамилното име ? Бихте ли ми дали съвет ? Как бих могъл да направя консултация ?

Правни мнения, съвети и коментари

01.12.2021г. 09:26
Здравейте, промяната се извършва по съдебен ред при наличието на съответните обстоятелства, като накърняващо, обиждащо или поради други важни причини.

Коментар