Данък на МПС със временно спряна регистрация

20.12.2015г. 01:25:15
Имам следният казус: налага се да спра временно регистрацията на МПС на основание "съхранение в частен имот". Реално МПС-то има нужда от дълъг ремонт. При това положение дължи ли се данък на МПС-то докато е с прекратена регистрация? В сайта на Министерство на финансиите е упоменато, че: "Освободени от данък върху превозните средства са: (подточка 6) - превозните средства, на които е прекратена регистрацията (данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията);" (http://www.minfin.bg/bg/page/779) Това важи ли за МПС с временно прекратена регистрация за съхранение в частен имот, каквото смятам да направя в моя случай? Също така за прекратяване на регистрацията необходимо ли е да се върнат в КАТ регистрационните табели, или само посочените документи: " - писмено заявление; - молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение; - част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство; документ за самоличност" И последен въпрос: каква е процедурата за възстановяване на така прекратената регистрация? Сърдечно Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

06.01.2022г. 11:14
Не е възможно временно прекратяване на регистрацията на МПС - или го извършвате окончателно, или намирате друг вариант да извършвате ремонт на автомобила.

Коментар