Нищожност на ипотека

11.12.2015г. 08:19:27
Здравейте, Интересувам се , ако е направена ипотека с фалшиво пълномощно на единият собственик , а другият е подписал ипотеката без да уведоми другият съсобственик , а апартамента е имуществена собственост какво става с половината на подписалият ипотеката? Нали ако апартамента е имуществена съсобственост, тя е неделима и може ли да се претендира за нищожност за цялата ипотека или само за половината?

Правни мнения, съвети и коментари

10.03.2022г. 12:33
Здравейте, нотариусът следи за пълномощните и за изпълнение на изискванията на закона при подписване на нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека.

Коментар