Пенсиониране чл.68 ал.3

09.12.2015г. 07:54:19
Имам нужда от консултация по следния казус: Аз съм на 66г. и с признат от НОИ осигурителен стаж 32г. След подаване на документите за пенсиониране по чл.68 т.3 получих от НОИ пенсионно разпореждане със следния текст: ОТКАЗВАМ ДА ИЗМЕНЯ ЛИЧНА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ В ДЕЙСТВИТЕЛЕН РАЗМЕР. СЪГЛАСНО КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ “…” ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА ЕТ”…”ОТНОСНО ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ДОХОД НА “…” КАТО “САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ”, СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЯМА ВНЕСЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В ПЪЛЕН РАЗМЕР ЗА ПЕРИОДА 01.01.2000-31.12.2002Г.,ПОРАДИ КОЕТО ТОЗИ ПЕРИОД НЕ СЕ ЗАЧИТА ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ДОХОД. ПЕНСИЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ В ДЕЙСТВИТЕЛЕН РАЗМЕР,ТЪЙ КАТО ПО ВИНА НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.70 АЛ.3 КСО. СЪЩАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗМЕНЕНА В ДЕЙСТВИТЕЛЕН РАЗМЕР СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАВЕРЕНА ОСИГУРИТЕЛНА КНИЖКА. Защо НОИ да не определи действителния размер на пенсията ми съгласно чл.1, ал.5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж по признатия от тях осигурителен стаж и доход след като аз нямам претенции за признаване на стажа за времето 2000-2002г. за което време не съм внасял осигурителни вноски и какво трябва да направя в този случай? Във внесените в НОИ документи за отпускането на пенсия за ОСВ не съм декларирал, че за посочения в констативния протокол период не са внесени осигурителни вноски и поради това този период да не се зачита за осигурителен стаж Поради давност в НАП са ми погасени задълженията за този период и нямам претенции за горния период за осигурителен стаж. Благодаря предварително

Правни мнения, съвети и коментари

08.04.2022г. 05:42
Можете да обжалвате разпореждането на длъжностното лице пред директора на ТП на НОИ.

Коментар