Възможно ли е да изкарам детето си извън граница

09.12.2015г. 02:44:38
Възможно ли е да изкарам детето си извън граница без разрешението на бащата, като то няма пълнолетие. И ако не какъв е реда

Правни мнения, съвети и коментари

04.01.2022г. 06:54
Необходима е нотариално заверена декларация съгласие от бащата - в противен случай се води съдебно дело по реда на СК.

Коментар