Неправомерно взета рента

03.12.2015г. 08:28:14
Здравейте, Един от съсобствениците на наследствената земеделска земя която притежаваме сключва договор за наем и взима цялата рента. Въпросът ми е следния: Какви действия да предприемем, за да получим частта от рентата, която ни се полага за стопанската 2014/2015г, както и за следващата 2015/2016г.? С уважение: Таня Пенчева

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар