Здравно осигуряване

08.04.2009г. 09:34:55
Имам неплатени здравни осигуровки за 2007 г. за месеците както следва: 6,7,8,9,11,12 за 2008 г. - 1,2,3,4,5,9,10 ,11 Въпросът ми е след като платя, колко от тези вноски ще ми се възстановят здравните права.

Правни мнения, съвети и коментари

16.05.2019г. 09:44
Необходимо е да заплатите здравните вноски за посочените години.

Коментар